THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔ TÔ XỔ SỐ ĐỒNG NAI XSDN

Thống kê tần suất lô tô Đồng Nai

Thống kê tần suất lô tô xổ số Đồng Nai  trong 30 ngày, 60 ngày, 100 ngày một cách nhanh chóng và chính xác nhất.

Thống kê tần suất cặp lô tô XSDN này sẽ giúp bạn kiểm tra số lần bộ cầu là giải đặc biệt và lô tô thường xuất hiện bao nhiêu lần trong khoảng thời gian tối thiểu là trong 30 ngày, 60 ngày, và tối đa là 100 ngày.

Thống kê tần suất lô tô Đồng Nai đều được xử lý thông qua hệ thống máy tính, đảm bảo khoa học và độ chính xác tuyệt đối hơn so với các làm thủ công, giúp người chơi có thể tham khảo lựa chọn tốt nhất bộ cầu chuẩn nhất cho mình.

Xem XS miền Nam chiều tối hôm nay trực tiếp nhanh nhất, mời các bạn truy cập vào tại:

XSKTMN hôm nay

Chọn bộ số cần thống kê

 Chọn tất cả  Xóa tất cả
 • 00
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99

Kết quả thống kê tần suất loto Đồng Nai từ 22-10-2019 đến 21-11-2019

Ngày
-
tháng
21
-
11
20
-
11
19
-
11
18
-
11
17
-
11
16
-
11
15
-
11
14
-
11
13
-
11
12
-
11
11
-
11
10
-
11
09
-
11
08
-
11
07
-
11
06
-
11
05
-
11
04
-
11
03
-
11
02
-
11
01
-
11
31
-
10
30
-
10
29
-
10
28
-
10
27
-
10
26
-
10
25
-
10
24
-
10
23
-
10
Tổng số lần về
00 1 1
01 0
02 1 1 2
03 0
04 0
05 1 1
06 1 1
071 1 2
08 1 1
09 0
10 0
11 1 1
12 1 1
13 1 1
14 1 1
15 1 1 2
16 1 1
171 1
18 0
19 0
20 2 2
21 0
22 0
23 0
24 1 1
25 1 1
261 1
27 1 1
28 0
291 1 1 3
30 0
31 0
32 0
33 0
34 1 1
35 1 1
36 0
37 0
38 0
39 1 1
40 1 1 2
41 1 1 2
42 1 1 2
43 0
44 0
45 1 1 2
461 1 2
471 1 1 1 4
48 0
491 1 2
50 1 2 3
51 1 1
52 1 1
53 1 1
54 0
55 0
561 1 2
572 2
581 1
592 1 1 4
60 0
61 0
62 0
63 1 1
64 1 1
65 1 1
66 0
67 1 1 2
68 1 1 2
69 0
70 2 2
71 0
721 1
73 1 1 2
741 1
75 1 1
761 1
77 1 1
78 1 1
79 0
80 0
81 0
82 0
83 0
84 2 2
85 0
86 1 1 2
87 2 2
88 1 1
89 0
90 2 2
91 0
92 0
93 1 1
94 0
95 0
961 1 1 3
97 0
98 0
991 1

Danh sách số về nhiều nhất từ 22-10-2019 đến 21-11-2019

Bộ số
47
59
29
50
96
02
07
15
20
40
Số lần về 4
4
3
3
3
2
2
2
2
2

Thống kê tần suất lô tô xổ số Đồng Nai  trong 30 ngày, 60 ngày, 100 ngày một cách nhanh chóng và chính xác nhất.

Thống kê tần suất cặp lô tô XSDN này sẽ giúp bạn kiểm tra số lần bộ cầu là giải đặc biệt và lô tô thường xuất hiện bao nhiêu lần trong khoảng thời gian tối thiểu là trong 30 ngày, 60 ngày, và tối đa là 100 ngày.

Thống kê tần suất lô tô Đồng Nai đều được xử lý thông qua hệ thống máy tính, đảm bảo khoa học và độ chính xác tuyệt đối hơn so với các làm thủ công, giúp người chơi có thể tham khảo lựa chọn tốt nhất bộ cầu chuẩn nhất cho mình.

Xem XS miền Nam chiều tối hôm nay trực tiếp nhanh nhất, mời các bạn truy cập vào tại:

XSKTMN hôm nay

Thảo luận kết quả xổ số

Thảo luận