THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔ TÔ XỔ SỐ ĐÀ NẴNG - XSDNG

Thống kê tần suất lô tô Đà Nẵng

Thống kê tần suất lô tô xổ số Đà Nẵng trong 30 ngày, 60 ngày, 100 ngày một cách nhanh chóng và chính xác nhất.

Thống kê tần suất cặp lô tô KQXSDNG này sẽ giúp bạn kiểm tra lô từ 00 – 99 thường xuất hiện bao nhiêu lần trong khoảng thời gian tối thiểu là trong 30 ngày, 60 ngày, và tối đa là 100 ngày.

Thống kê tần suất lô tô Đà Nẵng đều được xử lý thông qua hệ thống máy tính, đảm bảo khoa học và độ chính xác tuyệt đối, giúp người chơi có thể tham khảo lựa chọn tốt nhất cho mình.

Xem XS miền Trung chiều tối hôm nay trực tiếp nhanh nhất, mời các bạn truy cập vào tại:

Xổ số miền Trung hôm nay

Chọn bộ số cần thống kê

 Chọn tất cả  Xóa tất cả
 • 00
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99

Kết quả thống kê tần suất loto Đà Nẵng từ 21-10-2019 đến 20-11-2019

Ngày
-
tháng
20
-
11
19
-
11
18
-
11
17
-
11
16
-
11
15
-
11
14
-
11
13
-
11
12
-
11
11
-
11
10
-
11
09
-
11
08
-
11
07
-
11
06
-
11
05
-
11
04
-
11
03
-
11
02
-
11
01
-
11
31
-
10
30
-
10
29
-
10
28
-
10
27
-
10
26
-
10
25
-
10
24
-
10
23
-
10
22
-
10
Tổng số lần về
00 1 1 2
01 1 1 2
02 0
03 1 1 2
04 1 1
05 1 1
06 1 1 1 3
07 1 1
08 1 1 2 4
091 1
10 1 1 2
111 1 2
12 1 1
131 1 1 3
141 1 2
15 1 1 2
16 1 1
17 1 1
18 1 1
19 1 1
20 1 1 2
21 1 1 1 3
22 1 1
23 1 1
24 1 1 1 3
25 0
26 0
27 0
281 1 1 3
29 1 1
30 1 1 2
31 1 1
32 2 1 3
33 0
34 0
351 1 2
36 1 1
371 1
38 1 1
39 1 1 1 3
40 0
411 1 2
42 1 1
43 0
44 0
452 1 1 4
46 0
47 1 1
48 0
491 1 2
50 1 1
51 2 1 3
52 0
531 1 1 3
54 0
55 0
56 1 1 2 4
571 1 1 3
58 1 1 2
59 1 1
60 1 1 2
61 0
62 2 2
63 1 1 2
64 0
65 1 1
66 0
67 1 1 2
681 2 3
69 0
70 1 1 1 1 1 5
71 0
72 0
73 0
74 1 1 1 3
75 1 1
761 1 1 3
77 1 1 2
781 1 1 1 4
79 1 1 1 3
80 1 1
811 1
82 2 2
83 0
84 1 1 2
85 2 2
86 1 1 1 3
87 1 1
88 1 1
89 0
90 1 1
91 1 1
92 1 1
93 1 1
94 0
95 0
96 1 1 1 3
97 1 1
981 1 2
99 0

Danh sách số về nhiều nhất từ 21-10-2019 đến 20-11-2019

Bộ số
70
08
45
56
78
06
13
21
24
28
Số lần về 5
4
4
4
4
3
3
3
3
3

Thống kê tần suất lô tô xổ số Đà Nẵng trong 30 ngày, 60 ngày, 100 ngày một cách nhanh chóng và chính xác nhất.

Thống kê tần suất cặp lô tô KQXSDNG này sẽ giúp bạn kiểm tra lô từ 00 – 99 thường xuất hiện bao nhiêu lần trong khoảng thời gian tối thiểu là trong 30 ngày, 60 ngày, và tối đa là 100 ngày.

Thống kê tần suất lô tô Đà Nẵng đều được xử lý thông qua hệ thống máy tính, đảm bảo khoa học và độ chính xác tuyệt đối, giúp người chơi có thể tham khảo lựa chọn tốt nhất cho mình.

Xem XS miền Trung chiều tối hôm nay trực tiếp nhanh nhất, mời các bạn truy cập vào tại:

Xổ số miền Trung hôm nay

Thảo luận kết quả xổ số

Thảo luận