THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔ TÔ XỔ SỐ ĐÀ NẴNG - XSDNG

Thống kê tần suất lô tô Đà Nẵng

4.33 / 5 trên 3 lượt đánh giá

Thống kê tần suất lô tô xổ số Đà Nẵng trong 30 ngày, 60 ngày, 100 ngày một cách nhanh chóng và chính xác nhất.

Thống kê tần suất cặp lô tô KQXSDNG này sẽ giúp bạn kiểm tra lô từ 00 – 99 thường xuất hiện bao nhiêu lần trong khoảng thời gian tối thiểu là trong 30 ngày, 60 ngày, và tối đa là 100 ngày.

Thống kê tần suất lô tô Đà Nẵng đều được xử lý thông qua hệ thống máy tính, đảm bảo khoa học và độ chính xác tuyệt đối, giúp người chơi có thể tham khảo lựa chọn tốt nhất cho mình.

Xem XS miền Trung chiều tối hôm nay trực tiếp nhanh nhất, mời các bạn truy cập vào tại:

Xổ số miền Trung hôm nay

Chọn bộ số cần thống kê

 Chọn tất cả  Xóa tất cả
 • 00
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99

Kết quả thống kê tần suất loto Đà Nẵng từ 19-10-2018 đến 18-11-2018

Ngày
-
tháng
18
-
11
17
-
11
16
-
11
15
-
11
14
-
11
13
-
11
12
-
11
11
-
11
10
-
11
09
-
11
08
-
11
07
-
11
06
-
11
05
-
11
04
-
11
03
-
11
02
-
11
01
-
11
31
-
10
30
-
10
29
-
10
28
-
10
27
-
10
26
-
10
25
-
10
24
-
10
23
-
10
22
-
10
21
-
10
20
-
10
Tổng số lần về
00 1 1 2
01 1 1 2
02 1 1
03 1 1
04 1 1 1 3
05 1 1
06 0
071 1 1 3
08 1 1
09 0
10 1 1 2 1 5
11 0
12 1 1 2
13 0
14 2 1 3
15 1 1
16 1 1 1 1 4
17 1 1 1 3
18 1 1
19 1 1 2
20 1 1 2
212 1 3
22 0
23 1 1
24 0
251 1 1 3
261 1
271 1 1 3
28 0
29 2 2
301 1 1 3
31 1 1
32 1 1
33 1 1 2
34 0
35 1 1
36 1 1
37 1 1 2
38 1 1
39 1 1 1 3
401 2 1 4
41 1 1 1 3
42 1 1
43 0
44 1 1 2
451 1
46 1 1 2
47 0
48 1 1
49 1 1 1 3
50 2 2
51 1 1 2
52 1 1
531 1 2
54 1 1
55 1 1
56 1 2 3
571 1 1 3
58 1 1
59 1 1 2
60 0
61 1 1
62 1 1
631 1 2
64 1 1
65 1 1 2
66 1 1 2
671 1 2
68 1 1 1 1 4
69 1 1 2 4
70 0
71 1 1
72 1 1 2
73 1 1
74 1 1 2
75 1 2 1 4
76 0
77 0
78 1 2 1 4
79 1 1 2
80 1 1
81 1 1 2
82 0
83 1 1
84 0
85 1 1
86 1 1 2
87 1 1 2
88 1 1
89 0
90 0
91 0
92 1 1 1 3
932 2
94 1 1 1 3
95 1 1 1 3
96 0
971 1
98 1 1
992 1 1 4

Danh sách số về nhiều nhất từ 19-10-2018 đến 18-11-2018

Bộ số
10
16
40
68
69
75
78
99
04
07
Số lần về 5
4
4
4
4
4
4
4
3
3

Thống kê tần suất lô tô xổ số Đà Nẵng trong 30 ngày, 60 ngày, 100 ngày một cách nhanh chóng và chính xác nhất.

Thống kê tần suất cặp lô tô KQXSDNG này sẽ giúp bạn kiểm tra lô từ 00 – 99 thường xuất hiện bao nhiêu lần trong khoảng thời gian tối thiểu là trong 30 ngày, 60 ngày, và tối đa là 100 ngày.

Thống kê tần suất lô tô Đà Nẵng đều được xử lý thông qua hệ thống máy tính, đảm bảo khoa học và độ chính xác tuyệt đối, giúp người chơi có thể tham khảo lựa chọn tốt nhất cho mình.

Xem XS miền Trung chiều tối hôm nay trực tiếp nhanh nhất, mời các bạn truy cập vào tại:

Xổ số miền Trung hôm nay

Thảo luận