MƠ THẤY GẶP ĐÀN ÔNG - CHIÊM BAO THẤY GẶP ĐÀN ÔNG ĐÁNH CON GÌ

Mơ thấy gặp đàn ông

Tìm với từ bắt đầu:
  • Bạn mơ thấy gì
  • Cặp số tương ứng
  • gặp đàn ông
    26, 27

Giải mã giấc mơ thấy gặp đàn ông

Chiêm bao thấy người đàn ông lội qua sông rạch là có tin mừng

 

Mơ thấy người đàn ông chết chìm là buồn bực sẽ đến.

 

Thấy người đàn ông có tang là điềm bịnh tật sẽ đến.

 

Gặp người đàn ông giàu sang là điềm báo sắp hao tài.

 

Gặp đàn ông nghèo khó là điềm báo thịnh vượng.

 

Thấy đàn ông đang ngủ là có cãi vã với hàng xóm láng giềng.

 

Thấy đàn ông vẫy tay với mình là có xúi giục, dụ dỗ.

 

Mơ thấy gặp đàn ông, bạn nên đánh đề con 26, 27

Gợi ý mơ thấy