MƠ THẤY BÔNG HOA - CHIÊM BAO THẤY BÔNG HOA ĐÁNH CON GÌ

Mơ thấy bông hoa

Tìm với từ bắt đầu:
  • Bạn mơ thấy gì
  • Cặp số tương ứng
  • bông hoa 85, 65, 79, 61

Giải mã giấc mơ thấy bông hoa

- Chiêm bao thấy mua bông hoa là có người đẹp để ý đến mình.

- Thấy kết hoa thành bó là có vui trong chốc lát.

- Thấy bông hoa nở là được người quyền quý bảo bọc.

- Thấy bông hoa tàn là bị thất vọng vì tình phụ.

- Thấy bông hoa bay trước gió là tình yêu thỏa mãn.

Mơ thấy bông hoa, bạn nên đánh bộ số tương ứng: 85, 65, 79, 61

Gợi ý mơ thấy