Thứ hai -

  XS Power thứ 7 - Kết quả xổ số Power

 • 071228 314044 15

  Giá trị Jackpot 1: 35.144.050.350 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.373.749.550 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 35.144.050.350
  Jackpot 2 | 0 3.373.749.550
  Giải nhất 6 40.000.000
  Giải nhì 567 500.000
  Giải ba 11.748 50.000
 • XS Power thứ 5 - Kết quả xổ số Power

 • 242526 293648 40

  Giá trị Jackpot 1: 33.284.469.900 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.167.129.500 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 33.284.469.900
  Jackpot 2 | 0 3.167.129.500
  Giải nhất 12 40.000.000
  Giải nhì 634 500.000
  Giải ba 12.330 50.000
 • XS Power thứ 3 - Kết quả xổ số Power

 • 040508 173547 39

  Giá trị Jackpot 1: 31.780.304.400 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.647.009.800 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 31.780.304.400
  Jackpot 2 | 1 3.647.009.800
  Giải nhất 11 40.000.000
  Giải nhì 610 500.000
  Giải ba 14.017 50.000
 • XS Power thứ 7 - Kết quả xổ số Power

 • 333545 525355 25

  Giá trị Jackpot 1: 42.114.151.200 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.449.198.200 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 1 42.114.151.200
  Jackpot 2 | 0 3.449.198.200
  Giải nhất 8 40.000.000
  Giải nhì 598 500.000
  Giải ba 11.622 50.000
 • XS Power thứ 5 - Kết quả xổ số Power

 • 133138 455355 46

  Giá trị Jackpot 1: 40.161.824.400 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.232.273.000 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 40.161.824.400
  Jackpot 2 | 0 3.232.273.000
  Giải nhất 4 40.000.000
  Giải nhì 479 500.000
  Giải ba 11.025 50.000
 • XS Power thứ 3 - Kết quả xổ số Power

 • 030629 374449 24

  Giá trị Jackpot 1: 38.071.367.400 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4.330.115.250 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 38.071.367.400
  Jackpot 2 | 1 4.330.115.250
  Giải nhất 8 40.000.000
  Giải nhì 640 500.000
  Giải ba 13.707 50.000
 • XS Power thứ 7 - Kết quả xổ số Power

 • 010926 385455 51

  Giá trị Jackpot 1: 35.643.065.250 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4.060.303.900 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 35.643.065.250
  Jackpot 2 | 0 4.060.303.900
  Giải nhất 7 40.000.000
  Giải nhì 555 500.000
  Giải ba 13.041 50.000
1 2 3 4 »