XEM LỊCH ÂM NGÀY 3/7/2016 - TRA NGÀY ÂM LỊCH CHỦ NHẬT NGÀY 3/7/2016

Lịch vạn sự

Tháng 7 năm 2016
3
Chủ Nhật
Ngày BÍNH TUẤT
Tháng GIÁP NGỌ
Tháng 5
Ngày 29
Năm BÍNH THÂN
Ngày 3/7/2016 dương lịch ngày bao nhiêu?
Chủ nhật, 3/7/2016
Ngày 3/7/2016 âm lịch ngày bao nhiêu?
29/5/2016, Ngày: BÍNH TUẤT, Tháng: GIÁP NGỌ, Năm: BÍNH THÂN