XEM LỊCH ÂM NGÀY 29/9/2016 - TRA NGÀY ÂM LỊCH THỨ 5 NGÀY 29/9/2016

Lịch vạn sự

Tháng 9 năm 2016
29
Thứ 5
Ngày GIÁP DẦN
Tháng ĐINH DẬU
Tháng 8
Ngày 29
Năm BÍNH THÂN
Ngày 29/9/2016 dương lịch ngày bao nhiêu?
Thứ 5, 29/9/2016
Ngày 29/9/2016 âm lịch ngày bao nhiêu?
29/8/2016, Ngày: GIÁP DẦN, Tháng: ĐINH DẬU, Năm: BÍNH THÂN