XEM LỊCH ÂM NGÀY 28/9/2016 - TRA NGÀY ÂM LỊCH THỨ 4 NGÀY 28/9/2016

Lịch vạn sự

Tháng 9 năm 2016
28
Thứ 4
Ngày QUÝ SỬU
Tháng ĐINH DẬU
Tháng 8
Ngày 28
Năm BÍNH THÂN
Ngày 28/9/2016 dương lịch ngày bao nhiêu?
Thứ 4, 28/9/2016
Ngày 28/9/2016 âm lịch ngày bao nhiêu?
28/8/2016, Ngày: QUÝ SỬU, Tháng: ĐINH DẬU, Năm: BÍNH THÂN