XEM LỊCH ÂM NGÀY 27/4/2017 - TRA NGÀY ÂM LỊCH THỨ 5 NGÀY 27/4/2017

Lịch vạn sự

Tháng 4 năm 2017
27
Thứ 5
Ngày GIÁP THÂN
Tháng ẤT TỴ
Tháng 4
Ngày 2
Năm ĐINH DẬU
Ngày 27/4/2017 dương lịch ngày bao nhiêu?
Thứ 5, 27/4/2017
Ngày 27/4/2017 âm lịch ngày bao nhiêu?
2/4/2017, Ngày: GIÁP THÂN, Tháng: ẤT TỴ, Năm: ĐINH DẬU