XEM LỊCH ÂM NGÀY 23/9/2016 - TRA NGÀY ÂM LỊCH THỨ 6 NGÀY 23/9/2016

Lịch vạn sự

Tháng 9 năm 2016
23
Thứ 6
Ngày MẬU THÂN
Tháng ĐINH DẬU
Tháng 8
Ngày 23
Năm BÍNH THÂN
Ngày 23/9/2016 dương lịch ngày bao nhiêu?
Thứ 6, 23/9/2016
Ngày 23/9/2016 âm lịch ngày bao nhiêu?
23/8/2016, Ngày: MẬU THÂN, Tháng: ĐINH DẬU, Năm: BÍNH THÂN