XEM LỊCH ÂM NGÀY 20/9/2016 - TRA NGÀY ÂM LỊCH THỨ 3 NGÀY 20/9/2016

Lịch vạn sự

Tháng 9 năm 2016
20
Thứ 3
Ngày ẤT TỴ
Tháng ĐINH DẬU
Tháng 8
Ngày 20
Năm BÍNH THÂN
Ngày 20/9/2016 dương lịch ngày bao nhiêu?
Thứ 3, 20/9/2016
Ngày 20/9/2016 âm lịch ngày bao nhiêu?
20/8/2016, Ngày: ẤT TỴ, Tháng: ĐINH DẬU, Năm: BÍNH THÂN