XEM LỊCH ÂM NGÀY 13/9/2016 - TRA NGÀY ÂM LỊCH THỨ 3 NGÀY 13/9/2016

Lịch vạn sự

Tháng 9 năm 2016
13
Thứ 3
Ngày MẬU TUẤT
Tháng ĐINH DẬU
Tháng 8
Ngày 13
Năm BÍNH THÂN
Ngày 13/9/2016 dương lịch ngày bao nhiêu?
Thứ 3, 13/9/2016
Ngày 13/9/2016 âm lịch ngày bao nhiêu?
13/8/2016, Ngày: MẬU TUẤT, Tháng: ĐINH DẬU, Năm: BÍNH THÂN