XEM LỊCH ÂM NGÀY 13/1/2017 - TRA NGÀY ÂM LỊCH THỨ 6 NGÀY 13/1/2017

Lịch vạn sự

Tháng 1 năm 2017
13
Thứ 6
Ngày CANH TÝ
Tháng TÂN SỬU
Tháng 12
Ngày 16
Năm BÍNH THÂN
Ngày 13/1/2017 dương lịch ngày bao nhiêu?
Thứ 6, 13/1/2017
Ngày 13/1/2017 âm lịch ngày bao nhiêu?
16/12/2016, Ngày: CANH TÝ, Tháng: TÂN SỬU, Năm: BÍNH THÂN