XEM LỊCH ÂM NGÀY 12/9/2016 - TRA NGÀY ÂM LỊCH THỨ 2 NGÀY 12/9/2016

Lịch vạn sự

Tháng 9 năm 2016
12
Thứ 2
Ngày ĐINH DẬU
Tháng ĐINH DẬU
Tháng 8
Ngày 12
Năm BÍNH THÂN
Ngày 12/9/2016 dương lịch ngày bao nhiêu?
Thứ 2, 12/9/2016
Ngày 12/9/2016 âm lịch ngày bao nhiêu?
12/8/2016, Ngày: ĐINH DẬU, Tháng: ĐINH DẬU, Năm: BÍNH THÂN