XEM LỊCH ÂM NGÀY 12/4/2016 - TRA NGÀY ÂM LỊCH THỨ 3 NGÀY 12/4/2016

Lịch vạn sự

Tháng 4 năm 2016
12
Thứ 3
Ngày GIÁP TÝ
Tháng NHÂM THÌN
Tháng 3
Ngày 6
Năm BÍNH THÂN
Ngày 12/4/2016 dương lịch ngày bao nhiêu?
Thứ 3, 12/4/2016
Ngày 12/4/2016 âm lịch ngày bao nhiêu?
6/3/2016, Ngày: GIÁP TÝ, Tháng: NHÂM THÌN, Năm: BÍNH THÂN