XEM LỊCH ÂM NGÀY 1/9/2016 - TRA NGÀY ÂM LỊCH THỨ 5 NGÀY 1/9/2016

Lịch vạn sự

Tháng 9 năm 2016
1
Thứ 5
Ngày BÍNH TUẤT
Tháng ĐINH DẬU
Tháng 8
Ngày 1
Năm BÍNH THÂN
Ngày 1/9/2016 dương lịch ngày bao nhiêu?
Thứ 5, 1/9/2016
Ngày 1/9/2016 âm lịch ngày bao nhiêu?
1/8/2016, Ngày: BÍNH TUẤT, Tháng: ĐINH DẬU, Năm: BÍNH THÂN