XEM LỊCH ÂM NGÀY 1/7/2016 - TRA NGÀY ÂM LỊCH THỨ 6 NGÀY 1/7/2016

Lịch vạn sự

Tháng 7 năm 2016
1
Thứ 6
Ngày GIÁP THÂN
Tháng GIÁP NGỌ
Tháng 5
Ngày 27
Năm BÍNH THÂN
Ngày 1/7/2016 dương lịch ngày bao nhiêu?
Thứ 6, 1/7/2016
Ngày 1/7/2016 âm lịch ngày bao nhiêu?
27/5/2016, Ngày: GIÁP THÂN, Tháng: GIÁP NGỌ, Năm: BÍNH THÂN