THỐNG KÊ NHANH KẾT QUẢ XỔ SỐ TIỀN GIANG - THỐNG KÊ NHANH KQXSTG

Thống kê nhanh

- Tính năng này giúp bạn thống kê nhanh 1 hay nhiều bộ số của từng tỉnh, miền theo khoảng thời gian bạn lựa chọn

- Thống kê nhanh bộ số của tất các giải theo khoảng thời gian tùy chọn

- Thống kê nhanh bộ số giải đặc biệt theo khoảng thời gian tùy chọn

* Thống kê nhanh: Thống kê tổng số lần xuất hiện, ngày về gần nhất và số ngày chưa về của bộ số bạn cần xem, theo tỉnh và khoảng thời gian bạn muốn xem
  • (Bạn có thể thống kê nhiều bộ số bằng cách chèn dấu ',' giữa các bộ số)
  • Đến
  • Tất cả các giải Giải đặc biệt

Kết quả thống kê nhanh Tiền Giang từ 11-02-2018 đến 21-02-2018

Bộ số

Tổng số lần xuất hiện

Ngày về gần nhất Số ngày chưa về
00

1

11-02-2018 10
03

1

18-02-2018 3
04

1

18-02-2018 3
05

1

18-02-2018 3
15

1

11-02-2018 10
17

1

11-02-2018 10
19

1

18-02-2018 3
23

1

11-02-2018 10
26

1

18-02-2018 3
28

1

11-02-2018 10
29

1

18-02-2018 3
30

1

18-02-2018 3
36

1

11-02-2018 10
39

1

18-02-2018 3
40

1

11-02-2018 10
42

2

18-02-2018 3
43

1

11-02-2018 10
48

1

18-02-2018 3
52

1

11-02-2018 10
54

1

11-02-2018 10
58

2

18-02-2018 3
59

1

11-02-2018 10
63

1

18-02-2018 3
65

1

18-02-2018 3
66

1

18-02-2018 3
72

1

11-02-2018 10
80

1

18-02-2018 3
81

2

11-02-2018 10
84

1

11-02-2018 10
86

2

11-02-2018 10
95

1

18-02-2018 3
99

1

18-02-2018 3

Thảo luận