THỐNG KÊ NHANH KẾT QUẢ XỔ SỐ KHÁNH HÒA - THỐNG KÊ NHANH KQXSKH

Thống kê nhanh

- Tính năng này giúp bạn thống kê nhanh 1 hay nhiều bộ số của từng tỉnh, miền theo khoảng thời gian bạn lựa chọn

- Thống kê nhanh bộ số của tất các giải theo khoảng thời gian tùy chọn

- Thống kê nhanh bộ số giải đặc biệt theo khoảng thời gian tùy chọn

* Thống kê nhanh: Thống kê tổng số lần xuất hiện, ngày về gần nhất và số ngày chưa về của bộ số bạn cần xem, theo tỉnh và khoảng thời gian bạn muốn xem
  • (Bạn có thể thống kê nhiều bộ số bằng cách chèn dấu ',' giữa các bộ số)
  • Đến
  • Tất cả các giải Giải đặc biệt

Kết quả thống kê nhanh Khánh Hòa từ 11-10-2017 đến 21-10-2017

Bộ số

Tổng số lần xuất hiện

Ngày về gần nhất Số ngày chưa về
03

1

15-10-2017 6
07

1

18-10-2017 3
08

1

11-10-2017 10
10

1

18-10-2017 3
16

1

15-10-2017 6
17

1

15-10-2017 6
19

1

18-10-2017 3
20

2

15-10-2017 6
21

1

15-10-2017 6
23

1

11-10-2017 10
24

2

15-10-2017 6
28

1

11-10-2017 10
29

1

18-10-2017 3
33

1

18-10-2017 3
34

1

18-10-2017 3
36

1

15-10-2017 6
38

1

15-10-2017 6
39

1

11-10-2017 10
40

1

18-10-2017 3
45

1

15-10-2017 6
47

1

15-10-2017 6
52

1

15-10-2017 6
53

1

18-10-2017 3
57

2

18-10-2017 3
58

1

11-10-2017 10
63

1

18-10-2017 3
64

1

15-10-2017 6
65

2

11-10-2017 10
66

1

11-10-2017 10
67

1

15-10-2017 6
68

1

15-10-2017 6
71

1

18-10-2017 3
73

3

18-10-2017 3
77

1

15-10-2017 6
78

1

11-10-2017 10
80

5

18-10-2017 3
82

1

11-10-2017 10
84

1

18-10-2017 3
86

1

11-10-2017 10
87

1

11-10-2017 10
96

1

11-10-2017 10
99

3

18-10-2017 3

Thảo luận