THỐNG KÊ NHANH KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐỒNG NAI - THỐNG KÊ NHANH KQXSDN

Thống kê nhanh

- Tính năng này giúp bạn thống kê nhanh 1 hay nhiều bộ số của từng tỉnh, miền theo khoảng thời gian bạn lựa chọn

- Thống kê nhanh bộ số của tất các giải theo khoảng thời gian tùy chọn

- Thống kê nhanh bộ số giải đặc biệt theo khoảng thời gian tùy chọn

* Thống kê nhanh: Thống kê tổng số lần xuất hiện, ngày về gần nhất và số ngày chưa về của bộ số bạn cần xem, theo tỉnh và khoảng thời gian bạn muốn xem
  • (Bạn có thể thống kê nhiều bộ số bằng cách chèn dấu ',' giữa các bộ số)
  • Đến
  • Tất cả các giải Giải đặc biệt

Kết quả thống kê nhanh Đồng Nai từ 11-10-2017 đến 21-10-2017

Bộ số

Tổng số lần xuất hiện

Ngày về gần nhất Số ngày chưa về
02

2

18-10-2017 3
04

1

11-10-2017 10
08

1

18-10-2017 3
11

1

18-10-2017 3
15

1

11-10-2017 10
17

1

18-10-2017 3
29

1

18-10-2017 3
30

1

18-10-2017 3
34

2

18-10-2017 3
35

1

11-10-2017 10
36

1

11-10-2017 10
38

1

11-10-2017 10
39

1

11-10-2017 10
41

1

18-10-2017 3
42

1

18-10-2017 3
43

1

11-10-2017 10
44

1

11-10-2017 10
46

1

11-10-2017 10
49

1

18-10-2017 3
54

1

11-10-2017 10
55

1

18-10-2017 3
61

1

11-10-2017 10
63

1

18-10-2017 3
66

1

18-10-2017 3
69

1

11-10-2017 10
72

1

11-10-2017 10
77

1

18-10-2017 3
78

1

18-10-2017 3
84

1

11-10-2017 10
91

1

11-10-2017 10
95

1

11-10-2017 10
96

2

18-10-2017 3
99

1

11-10-2017 10

Thảo luận