THỐNG KÊ NHANH KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÀ NẴNG - THỐNG KÊ NHANH KQXSDNG

Thống kê nhanh

- Tính năng này giúp bạn thống kê nhanh 1 hay nhiều bộ số của từng tỉnh, miền theo khoảng thời gian bạn lựa chọn

- Thống kê nhanh bộ số của tất các giải theo khoảng thời gian tùy chọn

- Thống kê nhanh bộ số giải đặc biệt theo khoảng thời gian tùy chọn

* Thống kê nhanh: Thống kê tổng số lần xuất hiện, ngày về gần nhất và số ngày chưa về của bộ số bạn cần xem, theo tỉnh và khoảng thời gian bạn muốn xem
  • (Bạn có thể thống kê nhiều bộ số bằng cách chèn dấu ',' giữa các bộ số)
  • Đến
  • Tất cả các giải Giải đặc biệt

Kết quả thống kê nhanh Đà Nẵng từ 11-10-2017 đến 21-10-2017

Bộ số

Tổng số lần xuất hiện

Ngày về gần nhất Số ngày chưa về
02

2

18-10-2017 3
05

1

18-10-2017 3
08

1

18-10-2017 3
09

3

14-10-2017 7
10

1

18-10-2017 3
15

1

14-10-2017 7
16

1

14-10-2017 7
20

1

11-10-2017 10
22

1

11-10-2017 10
26

1

11-10-2017 10
28

1

14-10-2017 7
32

1

11-10-2017 10
33

1

11-10-2017 10
37

1

11-10-2017 10
40

1

11-10-2017 10
48

1

14-10-2017 7
49

1

11-10-2017 10
50

1

11-10-2017 10
53

1

14-10-2017 7
54

2

14-10-2017 7
60

1

18-10-2017 3
61

1

18-10-2017 3
64

1

14-10-2017 7
65

1

14-10-2017 7
66

1

18-10-2017 3
67

1

11-10-2017 10
74

3

18-10-2017 3
75

1

11-10-2017 10
76

1

14-10-2017 7
78

1

11-10-2017 10
79

1

11-10-2017 10
80

1

18-10-2017 3
81

1

11-10-2017 10
82

1

11-10-2017 10
83

2

18-10-2017 3
86

2

18-10-2017 3
88

1

18-10-2017 3
90

2

14-10-2017 7
95

2

18-10-2017 3
96

2

18-10-2017 3
97

1

14-10-2017 7
99

2

18-10-2017 3

Thảo luận