THỐNG KÊ NHANH KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÀ LẠT - THỐNG KÊ NHANH KQXSDL

Thống kê nhanh

- Tính năng này giúp bạn thống kê nhanh 1 hay nhiều bộ số của từng tỉnh, miền theo khoảng thời gian bạn lựa chọn

- Thống kê nhanh bộ số của tất các giải theo khoảng thời gian tùy chọn

- Thống kê nhanh bộ số giải đặc biệt theo khoảng thời gian tùy chọn

* Thống kê nhanh: Thống kê tổng số lần xuất hiện, ngày về gần nhất và số ngày chưa về của bộ số bạn cần xem, theo tỉnh và khoảng thời gian bạn muốn xem
  • (Bạn có thể thống kê nhiều bộ số bằng cách chèn dấu ',' giữa các bộ số)
  • Đến
  • Tất cả các giải Giải đặc biệt

Kết quả thống kê nhanh Đà Lạt từ 10-09-2017 đến 20-09-2017

Bộ số

Tổng số lần xuất hiện

Ngày về gần nhất Số ngày chưa về
02

2

17-09-2017 3
05

1

17-09-2017 3
06

1

10-09-2017 10
09

1

17-09-2017 3
10

1

10-09-2017 10
13

1

10-09-2017 10
15

1

10-09-2017 10
16

1

17-09-2017 3
21

1

10-09-2017 10
22

1

17-09-2017 3
26

1

17-09-2017 3
29

1

17-09-2017 3
32

2

17-09-2017 3
33

1

17-09-2017 3
40

1

10-09-2017 10
43

1

10-09-2017 10
44

1

17-09-2017 3
48

1

17-09-2017 3
53

1

17-09-2017 3
62

2

10-09-2017 10
65

1

10-09-2017 10
67

1

10-09-2017 10
71

1

10-09-2017 10
73

1

17-09-2017 3
74

1

17-09-2017 3
77

2

17-09-2017 3
82

1

10-09-2017 10
84

1

10-09-2017 10
90

1

17-09-2017 3
92

1

10-09-2017 10
97

2

17-09-2017 3

Thảo luận