THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT XỔ SỐ ĐÀ LẠT - THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT XSDL

Thống kê đầu đuôi đặc biệt theo tháng

- Tính năng này giúp bạn thống kê bộ số giải đặc biệt nhanh theo tuần, tháng, hoặc khoảng thời gian tùy chọn

- Xem kết quả thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số, đầu/đuôi giải đặc biệt theo tuần, tháng của từng tỉnh bạn cần xem

Lấy các số giải đặc biệt xổ số Đà Lạt 200 ngày chưa về, soạn tin DBDL gửi 8512 (5000đ)

Thống kê giải đặc biệt năm 2018

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
1
2
3
4 277117
5
6
7 663294
8
9
10
11 830269
12
13
14 456470
15
16
17
18 222786
19
20
21 263095
22
23
24
25
26
27
28 371248
29
30
31

Thống kê đầu đặc biệt năm 2018

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
1
2
3
4 1
5
6
7 9
8
9
10
11 6
12
13
14 7
15
16
17
18 8
19
20
21 9
22
23
24
25
26
27
28 4
29
30
31

Thống kê đuôi đặc biệt năm 2018

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
1
2
3
4 7
5
6
7 4
8
9
10
11 9
12
13
14 0
15
16
17
18 6
19
20
21 5
22
23
24
25
26
27
28 8
29
30
31