THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI GIẢI ĐẶC BIỆT KẾT QUẢ XỔ SỐ - THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI GIẢI ĐB KQXS

Thống kê đầu đuôi đặc biệt

- Thống kê đầu đuôi đặc biệt các bộ số của từng tỉnh, miền theo khoảng thời gian bạn lựa chọn

- Thống kê đầu giải đặc biệt theo 30 lần mở thưởng gần đây, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây

- Thống kê đuôi (đít) giải đặc biệt theo 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây

Thống kê đầu đuôi đặc biệt cho bạn biết: Đầu, đuôi của giải đặc biệt trong khoảng thời gian bạn lựa chọn hoặc biên độ 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây
  • Từ Đến

    Xem theo biên độ ngày

Kết quả thống kê theo đầu giải đặc biệt Miền Bắc từ 24-12-2016 đến 23-01-2017

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
22-01-2017
21-01-2017
20-01-2017
19-01-2017
18-01-2017
17-01-2017
16-01-2017
15-01-2017
14-01-2017
13-01-2017
12-01-2017
11-01-2017
10-01-2017
09-01-2017
08-01-2017
07-01-2017
06-01-2017
05-01-2017
04-01-2017
03-01-2017
02-01-2017
01-01-2017
31-12-2016
30-12-2016
29-12-2016
28-12-2016
27-12-2016
26-12-2016
25-12-2016
24-12-2016
Tổng 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Kết quả thống kê theo đuôi giải đặc biệt Miền Bắc từ 24-12-2016 đến 23-01-2017

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
22-01-2017
21-01-2017
20-01-2017
19-01-2017
18-01-2017
17-01-2017
16-01-2017
15-01-2017
14-01-2017
13-01-2017
12-01-2017
11-01-2017
10-01-2017
09-01-2017
08-01-2017
07-01-2017
06-01-2017
05-01-2017
04-01-2017
03-01-2017
02-01-2017
01-01-2017
31-12-2016
30-12-2016
29-12-2016
28-12-2016
27-12-2016
26-12-2016
25-12-2016
24-12-2016
Tổng 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Xổ số miền bắc

Xổ số điện toán

quang cao

Soi cầu miền bắc

Soi cầu miền bắc