SỔ VÀ DÒ KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KQXSTPHCM

Sổ và dò kết quả xổ số kiến thiết thành phố Hồ Chí Minh

Lấy các số chưa về lâu nhất của xổ số TP Hồ Chí Minh, soạn tin TKHCM gửi 8512 (5000đ)

XSMN » XSHCM » XSHCM 17-03-2018
Giải tám55
Giải bảy997
Giải sáu 2343 2517 2034
Giải năm7394
Giải bốn 34436 26103 35442 47519
41804 00700 36775
Giải ba 53656 61024
Giải nhì70911
Giải nhất53352
Đặc biệt920923
XSMN » XSHCM » XSHCM 12-03-2018
Giải tám57
Giải bảy782
Giải sáu 0404 3221 9101
Giải năm1652
Giải bốn 77356 44439 53614 38141
57392 85713 17214
Giải ba 52669 09219
Giải nhì07416
Giải nhất07021
Đặc biệt354108
XSMN » XSHCM » XSHCM 10-03-2018
Giải tám66
Giải bảy747
Giải sáu 5869 1767 5638
Giải năm5705
Giải bốn 41542 81375 24256 49595
11481 62422 08361
Giải ba 04078 95966
Giải nhì16398
Giải nhất53123
Đặc biệt229105
XSMN » XSHCM » XSHCM 05-03-2018
Giải tám63
Giải bảy106
Giải sáu 4598 6296 0635
Giải năm2023
Giải bốn 43188 34281 61617 85051
22058 89612 19836
Giải ba 25170 55826
Giải nhì68653
Giải nhất91016
Đặc biệt526176
XSMN » XSHCM » XSHCM 03-03-2018
Giải tám94
Giải bảy764
Giải sáu 0694 2156 1324
Giải năm0112
Giải bốn 29011 18767 75305 90439
99122 69306 32168
Giải ba 37920 60112
Giải nhì00771
Giải nhất30168
Đặc biệt223365
XSMN » XSHCM » XSHCM 26-02-2018
Giải tám70
Giải bảy070
Giải sáu 6184 4471 1613
Giải năm7563
Giải bốn 37847 30328 36968 28600
66352 50659 26470
Giải ba 76203 77410
Giải nhì25290
Giải nhất66469
Đặc biệt663283
XSMN » XSHCM » XSHCM 24-02-2018
Giải tám46
Giải bảy031
Giải sáu 3822 4758 5469
Giải năm3491
Giải bốn 54569 33440 53231 31374
63530 19599 95256
Giải ba 04363 58829
Giải nhì26035
Giải nhất03230
Đặc biệt106561
XSMN » XSHCM » XSHCM 19-02-2018
Giải tám92
Giải bảy930
Giải sáu 0527 2438 4989
Giải năm1148
Giải bốn 99127 95823 49193 56391
99619 79020 35376
Giải ba 52753 84295
Giải nhì78123
Giải nhất40884
Đặc biệt067901
XSMN » XSHCM » XSHCM 17-02-2018
Giải tám29
Giải bảy868
Giải sáu 4185 2763 0312
Giải năm5057
Giải bốn 25632 55432 33028 05410
85858 07564 22531
Giải ba 94205 62564
Giải nhì58000
Giải nhất55070
Đặc biệt620762
XSMN » XSHCM » XSHCM 12-02-2018
Giải tám90
Giải bảy826
Giải sáu 1355 7991 4342
Giải năm7357
Giải bốn 54475 59225 12643 04273
15600 67089 36787
Giải ba 66205 36608
Giải nhì04960
Giải nhất89729
Đặc biệt823058
XSMN » XSHCM » XSHCM 10-02-2018
Giải tám44
Giải bảy236
Giải sáu 4108 4143 7057
Giải năm6192
Giải bốn 45315 04815 69525 87276
07131 06778 04729
Giải ba 46767 96559
Giải nhì58144
Giải nhất44831
Đặc biệt377323
XSMN » XSHCM » XSHCM 05-02-2018
Giải tám29
Giải bảy179
Giải sáu 2715 5168 0889
Giải năm1538
Giải bốn 69073 50593 14754 08075
71216 62367 16122
Giải ba 37629 63285
Giải nhì51528
Giải nhất41980
Đặc biệt851616
XSMN » XSHCM » XSHCM 03-02-2018
Giải tám64
Giải bảy939
Giải sáu 9737 3462 4275
Giải năm0444
Giải bốn 55230 04092 99219 99361
28099 06539 15855
Giải ba 13473 76495
Giải nhì51514
Giải nhất71777
Đặc biệt635316
XSMN » XSHCM » XSHCM 29-01-2018
Giải tám59
Giải bảy565
Giải sáu 7991 0400 5969
Giải năm4496
Giải bốn 20798 84895 86392 70746
23188 56971 13623
Giải ba 72480 01492
Giải nhì06847
Giải nhất18036
Đặc biệt549743
XSMN » XSHCM » XSHCM 27-01-2018
Giải tám10
Giải bảy783
Giải sáu 0005 3366 5500
Giải năm5317
Giải bốn 55282 92293 38066 35754
64829 63639 52773
Giải ba 67258 29373
Giải nhì47619
Giải nhất47540
Đặc biệt306051
XSMN » XSHCM » XSHCM 22-01-2018
Giải tám56
Giải bảy011
Giải sáu 4162 9262 0105
Giải năm0061
Giải bốn 34061 67440 70722 30442
42206 41298 24385
Giải ba 09741 91261
Giải nhì81209
Giải nhất20752
Đặc biệt369757
XSMN » XSHCM » XSHCM 20-01-2018
Giải tám58
Giải bảy861
Giải sáu 8847 9543 3544
Giải năm5429
Giải bốn 02543 00821 06933 58773
45648 60251 47121
Giải ba 55053 20256
Giải nhì85984
Giải nhất93407
Đặc biệt287290
XSMN » XSHCM » XSHCM 15-01-2018
Giải tám01
Giải bảy702
Giải sáu 5058 2398 0190
Giải năm4011
Giải bốn 59486 93204 83935 17760
37449 99491 24910
Giải ba 89617 02643
Giải nhì41327
Giải nhất16713
Đặc biệt512221
XSMN » XSHCM » XSHCM 13-01-2018
Giải tám47
Giải bảy991
Giải sáu 3978 8725 6029
Giải năm9969
Giải bốn 19162 66393 94516 76063
26654 71388 03383
Giải ba 89213 87026
Giải nhì88661
Giải nhất02819
Đặc biệt850085
XSMN » XSHCM » XSHCM 08-01-2018
Giải tám30
Giải bảy235
Giải sáu 8940 2305 2446
Giải năm8338
Giải bốn 60167 05730 25044 80924
37270 78677 44347
Giải ba 46249 70303
Giải nhì93852
Giải nhất91183
Đặc biệt755452
XSMN » XSHCM » XSHCM 06-01-2018
Giải tám52
Giải bảy273
Giải sáu 6471 1805 7415
Giải năm8352
Giải bốn 94890 75845 72482 80745
77283 67616 62143
Giải ba 80731 21628
Giải nhì95782
Giải nhất96502
Đặc biệt367405
XSMN » XSHCM » XSHCM 01-01-2018
Giải tám81
Giải bảy622
Giải sáu 6438 1991 6183
Giải năm5065
Giải bốn 12948 51769 86882 52940
67210 90391 48288
Giải ba 83991 77028
Giải nhì49084
Giải nhất73247
Đặc biệt526989
XSMN » XSHCM » XSHCM 30-12-2017
Giải tám17
Giải bảy243
Giải sáu 3734 4290 4788
Giải năm1072
Giải bốn 22911 36937 72974 73813
37853 55162 39778
Giải ba 15257 15477
Giải nhì42914
Giải nhất30633
Đặc biệt648470
XSMN » XSHCM » XSHCM 25-12-2017
Giải tám22
Giải bảy289
Giải sáu 5807 8962 0121
Giải năm7861
Giải bốn 00362 16046 77844 81673
54870 29001 41890
Giải ba 47246 68558
Giải nhì96835
Giải nhất82452
Đặc biệt539548
XSMN » XSHCM » XSHCM 23-12-2017
Giải tám94
Giải bảy352
Giải sáu 7227 3652 8478
Giải năm5151
Giải bốn 52681 02305 18789 20701
70522 53509 97876
Giải ba 59052 66166
Giải nhì86546
Giải nhất68300
Đặc biệt483147
XSMN » XSHCM » XSHCM 18-12-2017
Giải tám88
Giải bảy412
Giải sáu 8820 9048 3086
Giải năm3857
Giải bốn 75131 02216 88013 52599
86244 33855 80639
Giải ba 79408 40748
Giải nhì97201
Giải nhất64605
Đặc biệt422870
XSMN » XSHCM » XSHCM 16-12-2017
Giải tám58
Giải bảy503
Giải sáu 8125 0632 4898
Giải năm1903
Giải bốn 33642 89480 67354 29401
34118 79992 59310
Giải ba 53978 17981
Giải nhì24589
Giải nhất66977
Đặc biệt434130
XSMN » XSHCM » XSHCM 11-12-2017
Giải tám03
Giải bảy803
Giải sáu 1347 4424 0774
Giải năm0415
Giải bốn 35598 36663 16690 66373
54787 67484 45422
Giải ba 64531 90469
Giải nhì52768
Giải nhất52715
Đặc biệt807921
XSMN » XSHCM » XSHCM 09-12-2017
Giải tám55
Giải bảy856
Giải sáu 1741 5936 6201
Giải năm6520
Giải bốn 51994 29943 08230 55316
64676 83064 07518
Giải ba 00567 01451
Giải nhì61837
Giải nhất27790
Đặc biệt364103

Kết quả XSHCM thứ 2 và thứ 7  – Kết quả xổ số TP.HCM mở thưởng vào 16h15’ thứ 2 và thứ 7 hàng tuần được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty xổ số TP.HCM.

Xem kết quả xổ số miền nam HCM hôm nay nhanh nhất tại XOSO.ME sẽ mang lại cho bạn nhiều may mắn cùng sự phục vụ chuyên nghiệp nhất.

Để nhận kết quả xổ số TP.HCM, bạn có thể soạn tin nhắn theo cú pháp sau:

XSTP,XSTTTPSXHCM, KQSXTPHCM gửi 8012

Ngay từ bây giờ bạn có thể tra cứu kết quả XSHCM hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước chính xác nhất tại đây. Ngoài ra, bạn có thể xem kết quả các tỉnh cùng mở thưởng bao gồm XSCM, XSDT.

CTY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

23 Lê Duẩn, P.Bến Nghé, Q.1, TP HCM.

Điện thoại: 38293076 - 38295225. Fax: 38220775