SỔ VÀ DÒ KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KQXSTPHCM

Sổ và dò kết quả xổ số kiến thiết thành phố Hồ Chí Minh

Lấy các số chưa về lâu nhất của xổ số TP Hồ Chí Minh, soạn tin TKHCM gửi 8512 (5000đ)

KQXSHCM - Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 14/08/2017
Giải tám00
Giải bảy072
Giải sáu 4709 6923 5886
Giải năm6820
Giải bốn 56789 89390 76481 06655
69154 58689 76018
Giải ba 15860 35795
Giải nhì32130
Giải nhất44029
Đặc biệt791803
KQXSHCM - Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 12/08/2017
Giải tám91
Giải bảy447
Giải sáu 1087 1844 5264
Giải năm0257
Giải bốn 88811 29657 85743 01150
51897 89854 54949
Giải ba 20956 06593
Giải nhì97924
Giải nhất31122
Đặc biệt686154
KQXSHCM - Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 07/08/2017
Giải tám92
Giải bảy410
Giải sáu 2948 3850 7055
Giải năm6786
Giải bốn 73601 27561 12013 95092
12417 33005 14616
Giải ba 88007 48481
Giải nhì59824
Giải nhất31537
Đặc biệt813869
KQXSHCM - Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 05/08/2017
Giải tám49
Giải bảy189
Giải sáu 7712 1682 3640
Giải năm7652
Giải bốn 10588 63765 77234 89040
67525 00512 72256
Giải ba 92637 34816
Giải nhì26573
Giải nhất84448
Đặc biệt870301
KQXSHCM - Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 31/07/2017
Giải tám61
Giải bảy281
Giải sáu 6796 5352 3785
Giải năm7176
Giải bốn 77219 87589 05934 10561
95015 55014 77730
Giải ba 15605 45450
Giải nhì07824
Giải nhất53736
Đặc biệt607905
KQXSHCM - Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 29/07/2017
Giải tám48
Giải bảy452
Giải sáu 0423 1382 7649
Giải năm0334
Giải bốn 34180 40079 73744 65193
86770 85327 46534
Giải ba 19209 14504
Giải nhì98151
Giải nhất46472
Đặc biệt156348
KQXSHCM - Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 24/07/2017
Giải tám54
Giải bảy972
Giải sáu 7010 6298 5394
Giải năm5980
Giải bốn 96716 29837 77860 19025
99694 29446 54951
Giải ba 71848 37779
Giải nhì01064
Giải nhất52543
Đặc biệt320356
KQXSHCM - Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 22/07/2017
Giải tám63
Giải bảy243
Giải sáu 1080 5924 3333
Giải năm0248
Giải bốn 36388 58566 46795 19291
26009 13506 52900
Giải ba 82042 97706
Giải nhì88170
Giải nhất02211
Đặc biệt568622
KQXSHCM - Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 17/07/2017
Giải tám31
Giải bảy522
Giải sáu 6355 9089 7310
Giải năm9560
Giải bốn 18567 45367 70182 94642
66740 76711 12618
Giải ba 96262 17447
Giải nhì82245
Giải nhất44247
Đặc biệt758190
KQXSHCM - Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 15/07/2017
Giải tám23
Giải bảy677
Giải sáu 4920 5044 1843
Giải năm7342
Giải bốn 12225 17222 90675 27991
58553 34560 94354
Giải ba 33444 95664
Giải nhì74981
Giải nhất54817
Đặc biệt323313
KQXSHCM - Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 10/07/2017
Giải tám17
Giải bảy088
Giải sáu 4781 8449 9803
Giải năm8417
Giải bốn 30556 40344 50480 31161
75533 19068 36881
Giải ba 45934 72523
Giải nhì71162
Giải nhất58502
Đặc biệt762186
KQXSHCM - Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 08/07/2017
Giải tám41
Giải bảy870
Giải sáu 4938 2019 7019
Giải năm8761
Giải bốn 74086 97752 01409 83005
57160 81586 38246
Giải ba 60323 33828
Giải nhì48509
Giải nhất25570
Đặc biệt750852
KQXSHCM - Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 03/07/2017
Giải tám05
Giải bảy776
Giải sáu 8274 0269 5095
Giải năm8452
Giải bốn 04693 34830 78457 14069
46115 55607 58003
Giải ba 53289 26393
Giải nhì23558
Giải nhất06839
Đặc biệt983037
KQXSHCM - Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 01/07/2017
Giải tám02
Giải bảy197
Giải sáu 4454 4557 5687
Giải năm3560
Giải bốn 04175 07751 69039 30827
61913 71391 69697
Giải ba 66362 28104
Giải nhì69237
Giải nhất74925
Đặc biệt770601
KQXSHCM - Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 26/06/2017
Giải tám33
Giải bảy408
Giải sáu 5291 0841 6600
Giải năm2273
Giải bốn 28207 05345 02782 45130
04180 01832 70290
Giải ba 19254 22492
Giải nhì48628
Giải nhất04624
Đặc biệt370676
KQXSHCM - Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 24/06/2017
Giải tám18
Giải bảy290
Giải sáu 6816 3122 2878
Giải năm3049
Giải bốn 28319 64371 20471 06028
08649 27327 21871
Giải ba 59044 94601
Giải nhì75269
Giải nhất87044
Đặc biệt860045
KQXSHCM - Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 19/06/2017
Giải tám87
Giải bảy929
Giải sáu 3647 1656 7045
Giải năm2132
Giải bốn 55801 48520 89233 30961
70525 69738 42989
Giải ba 60687 98694
Giải nhì78764
Giải nhất78377
Đặc biệt283385
KQXSHCM - Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 17/06/2017
Giải tám42
Giải bảy207
Giải sáu 4568 9510 3208
Giải năm8842
Giải bốn 11277 83069 64831 64490
79542 47869 66287
Giải ba 33539 60055
Giải nhì00588
Giải nhất06494
Đặc biệt398156
KQXSHCM - Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 12/06/2017
Giải tám19
Giải bảy756
Giải sáu 1744 2716 6112
Giải năm5174
Giải bốn 97220 98478 71282 12891
64572 72589 07524
Giải ba 62862 91581
Giải nhì15966
Giải nhất74694
Đặc biệt309272
KQXSHCM - Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 10/06/2017
Giải tám19
Giải bảy608
Giải sáu 8520 0589 0896
Giải năm9062
Giải bốn 39718 57677 40590 26648
57797 45751 97315
Giải ba 06434 72165
Giải nhì04617
Giải nhất67429
Đặc biệt440561
KQXSHCM - Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 05/06/2017
Giải tám85
Giải bảy807
Giải sáu 8480 7383 7953
Giải năm4253
Giải bốn 87253 96603 23284 27785
32838 84833 55474
Giải ba 84239 48701
Giải nhì55397
Giải nhất70788
Đặc biệt469401
KQXSHCM - Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 03/06/2017
Giải tám69
Giải bảy538
Giải sáu 4390 8099 5088
Giải năm9608
Giải bốn 80123 90272 92985 50954
40175 06114 96660
Giải ba 15232 75244
Giải nhì79248
Giải nhất51916
Đặc biệt784683
KQXSHCM - Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 29/05/2017
Giải tám50
Giải bảy734
Giải sáu 6713 9083 6425
Giải năm1675
Giải bốn 46232 92677 30231 43167
54700 81106 72674
Giải ba 40377 52105
Giải nhì74153
Giải nhất27511
Đặc biệt992683
KQXSHCM - Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 27/05/2017
Giải tám95
Giải bảy490
Giải sáu 0422 3400 0903
Giải năm9053
Giải bốn 65796 39111 92180 31087
87405 78219 56298
Giải ba 68418 76720
Giải nhì45393
Giải nhất71054
Đặc biệt285837
KQXSHCM - Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 22/05/2017
Giải tám41
Giải bảy347
Giải sáu 1822 2884 7776
Giải năm7599
Giải bốn 31445 24101 15693 33140
60435 28833 83338
Giải ba 45198 87490
Giải nhì58575
Giải nhất32829
Đặc biệt226390
KQXSHCM - Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 20/05/2017
Giải tám56
Giải bảy456
Giải sáu 7892 7477 9701
Giải năm6711
Giải bốn 17109 51749 78659 82515
78775 50391 59553
Giải ba 28501 16586
Giải nhì65635
Giải nhất10058
Đặc biệt866168
KQXSHCM - Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 15/05/2017
Giải tám59
Giải bảy324
Giải sáu 1488 2429 4035
Giải năm1176
Giải bốn 43213 79465 57604 53614
17426 39865 30875
Giải ba 05383 10678
Giải nhì20081
Giải nhất64921
Đặc biệt841736
KQXSHCM - Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 13/05/2017
Giải tám13
Giải bảy307
Giải sáu 6220 1931 0711
Giải năm7674
Giải bốn 64088 64823 94557 70684
87101 02248 75900
Giải ba 81034 10120
Giải nhì66143
Giải nhất98790
Đặc biệt617479

Kết quả XSHCM thứ 2 và thứ 7  – Kết quả xổ số TP.HCM mở thưởng vào 16h15’ thứ 2 và thứ 7 hàng tuần được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty xổ số TP.HCM.

Xem kết quả xổ số miền nam HCM hôm nay nhanh nhất tại XOSO.ME sẽ mang lại cho bạn nhiều may mắn cùng sự phục vụ chuyên nghiệp nhất.

Để nhận kết quả xổ số TP.HCM, bạn có thể soạn tin nhắn theo cú pháp sau:

XSTP,XSTTTPSXHCM, KQSXTPHCM gửi 8012

Ngay từ bây giờ bạn có thể tra cứu kết quả XSHCM hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước chính xác nhất tại đây. Ngoài ra, bạn có thể xem kết quả các tỉnh cùng mở thưởng bao gồm XSCM, XSDT.

CTY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

23 Lê Duẩn, P.Bến Nghé, Q.1, TP HCM.

Điện thoại: 38293076 - 38295225. Fax: 38220775