SỔ VÀ DÒ KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÀ NẴNG XSDNG SXDNG NGÀY HÔM NAY

Sổ kết quả xổ số Đà Nẵng - Dò kết quả xổ số Đà Nẵng

Lấy các số chưa về lâu nhất của xổ số Đà Nẵng, soạn tin TKDNG gửi 8512 (5000đ)

XSMT » XSDNG » XSDNG 17-03-2018
Giải tám19
Giải bảy066
Giải sáu 0165 7865 5254
Giải năm1708
Giải bốn 40563 24389 09856 05581
18170 19279 06504
Giải ba 28782 83376
Giải nhì08424
Giải nhất90313
Đặc biệt420215
XSMT » XSDNG » XSDNG 14-03-2018
Giải tám31
Giải bảy478
Giải sáu 3662 5537 2292
Giải năm9996
Giải bốn 15514 39382 02049 17220
04558 25582 44983
Giải ba 98773 90804
Giải nhì35333
Giải nhất21799
Đặc biệt488674
XSMT » XSDNG » XSDNG 10-03-2018
Giải tám60
Giải bảy269
Giải sáu 0685 1912 3506
Giải năm6301
Giải bốn 23132 46534 07140 84443
85798 55476 51949
Giải ba 31452 96524
Giải nhì30810
Giải nhất49154
Đặc biệt156147
XSMT » XSDNG » XSDNG 07-03-2018
Giải tám04
Giải bảy567
Giải sáu 9081 3360 5739
Giải năm6771
Giải bốn 17561 72003 82621 55165
77948 16947 90883
Giải ba 92446 39531
Giải nhì66232
Giải nhất82343
Đặc biệt610804
XSMT » XSDNG » XSDNG 03-03-2018
Giải tám37
Giải bảy317
Giải sáu 2907 1932 5598
Giải năm5158
Giải bốn 09787 93551 86752 26458
66466 30521 35474
Giải ba 24780 74891
Giải nhì46984
Giải nhất56571
Đặc biệt128902
XSMT » XSDNG » XSDNG 28-02-2018
Giải tám28
Giải bảy317
Giải sáu 7752 5846 9295
Giải năm5022
Giải bốn 76842 13601 30838 39433
77478 54504 04199
Giải ba 35940 20916
Giải nhì69083
Giải nhất84780
Đặc biệt443127
XSMT » XSDNG » XSDNG 24-02-2018
Giải tám44
Giải bảy002
Giải sáu 7521 3053 7002
Giải năm4159
Giải bốn 16412 02345 66980 36094
78485 21492 28128
Giải ba 04253 94356
Giải nhì24426
Giải nhất86318
Đặc biệt121750
XSMT » XSDNG » XSDNG 21-02-2018
Giải tám89
Giải bảy539
Giải sáu 4600 5242 9564
Giải năm9449
Giải bốn 63177 49078 82985 07228
88908 34353 05417
Giải ba 02725 47515
Giải nhì17995
Giải nhất88901
Đặc biệt668378
XSMT » XSDNG » XSDNG 17-02-2018
Giải tám09
Giải bảy044
Giải sáu 0150 2641 3890
Giải năm4549
Giải bốn 70894 87374 13131 61623
44335 89181 36873
Giải ba 54719 94260
Giải nhì58229
Giải nhất06968
Đặc biệt426603
XSMT » XSDNG » XSDNG 14-02-2018
Giải tám96
Giải bảy125
Giải sáu 8646 2579 7028
Giải năm0214
Giải bốn 49193 84992 65539 25923
16520 37220 37828
Giải ba 27010 83393
Giải nhì54263
Giải nhất40010
Đặc biệt285929
XSMT » XSDNG » XSDNG 10-02-2018
Giải tám33
Giải bảy709
Giải sáu 1821 2909 5068
Giải năm5197
Giải bốn 52387 18576 09978 26648
07422 49314 91234
Giải ba 76090 32319
Giải nhì94474
Giải nhất54142
Đặc biệt246367
XSMT » XSDNG » XSDNG 07-02-2018
Giải tám30
Giải bảy564
Giải sáu 1673 8516 7496
Giải năm6239
Giải bốn 75131 52066 74567 56139
77866 18752 70536
Giải ba 04048 18206
Giải nhì44136
Giải nhất21660
Đặc biệt714038
XSMT » XSDNG » XSDNG 03-02-2018
Giải tám16
Giải bảy125
Giải sáu 5542 5811 6520
Giải năm7780
Giải bốn 00184 34981 03399 93926
35557 11011 56309
Giải ba 33674 24034
Giải nhì73211
Giải nhất48501
Đặc biệt173622
XSMT » XSDNG » XSDNG 31-01-2018
Giải tám85
Giải bảy235
Giải sáu 5060 6618 1851
Giải năm8032
Giải bốn 18980 35406 44044 98812
93935 13482 80554
Giải ba 24814 12877
Giải nhì88759
Giải nhất15570
Đặc biệt807812
XSMT » XSDNG » XSDNG 27-01-2018
Giải tám73
Giải bảy001
Giải sáu 6690 3668 4596
Giải năm5390
Giải bốn 99717 48107 61826 15662
53023 81423 80226
Giải ba 17620 17676
Giải nhì22816
Giải nhất23207
Đặc biệt196296
XSMT » XSDNG » XSDNG 24-01-2018
Giải tám05
Giải bảy470
Giải sáu 1795 4387 4364
Giải năm5186
Giải bốn 46525 56552 76946 39058
40421 10822 18356
Giải ba 06650 16283
Giải nhì48866
Giải nhất28761
Đặc biệt368886
XSMT » XSDNG » XSDNG 20-01-2018
Giải tám90
Giải bảy422
Giải sáu 5595 2446 1898
Giải năm6289
Giải bốn 11436 47525 78629 80556
12039 80564 30241
Giải ba 40409 25803
Giải nhì58041
Giải nhất32917
Đặc biệt814662
XSMT » XSDNG » XSDNG 17-01-2018
Giải tám30
Giải bảy842
Giải sáu 6762 6437 0989
Giải năm0594
Giải bốn 56838 55079 15310 49683
42337 75967 40555
Giải ba 08281 90428
Giải nhì22523
Giải nhất98685
Đặc biệt307364
XSMT » XSDNG » XSDNG 13-01-2018
Giải tám60
Giải bảy634
Giải sáu 2004 7012 1703
Giải năm1397
Giải bốn 65034 70056 15590 44185
98083 92137 78925
Giải ba 19697 78268
Giải nhì23951
Giải nhất86705
Đặc biệt171070
XSMT » XSDNG » XSDNG 10-01-2018
Giải tám16
Giải bảy053
Giải sáu 3428 1847 2367
Giải năm3259
Giải bốn 02054 88162 67280 46169
56181 76082 57393
Giải ba 40797 65705
Giải nhì92966
Giải nhất58123
Đặc biệt037380
XSMT » XSDNG » XSDNG 06-01-2018
Giải tám95
Giải bảy577
Giải sáu 0524 4356 8337
Giải năm0781
Giải bốn 59275 90422 51574 17534
97601 18681 01506
Giải ba 93501 88746
Giải nhì87599
Giải nhất44203
Đặc biệt024881
XSMT » XSDNG » XSDNG 03-01-2018
Giải tám33
Giải bảy509
Giải sáu 2944 0886 5127
Giải năm8305
Giải bốn 86837 44864 26092 46484
85650 63254 44078
Giải ba 93369 86327
Giải nhì97236
Giải nhất92301
Đặc biệt291850
XSMT » XSDNG » XSDNG 30-12-2017
Giải tám60
Giải bảy453
Giải sáu 5323 4906 2519
Giải năm3316
Giải bốn 74785 26238 53674 43197
07489 69391 56117
Giải ba 14460 51415
Giải nhì48652
Giải nhất24595
Đặc biệt779843
XSMT » XSDNG » XSDNG 27-12-2017
Giải tám04
Giải bảy008
Giải sáu 3471 2864 4056
Giải năm0595
Giải bốn 84281 31609 89979 47223
34521 85060 11002
Giải ba 26194 50098
Giải nhì74805
Giải nhất81278
Đặc biệt937555
XSMT » XSDNG » XSDNG 23-12-2017
Giải tám29
Giải bảy684
Giải sáu 2152 8702 1951
Giải năm2889
Giải bốn 38132 95233 89677 51820
15033 71872 98889
Giải ba 99291 43762
Giải nhì78748
Giải nhất54714
Đặc biệt269960
XSMT » XSDNG » XSDNG 20-12-2017
Giải tám13
Giải bảy238
Giải sáu 6800 5039 8860
Giải năm3882
Giải bốn 16277 00090 27618 74352
63698 44890 63073
Giải ba 71626 05299
Giải nhì05995
Giải nhất83710
Đặc biệt583027
XSMT » XSDNG » XSDNG 16-12-2017
Giải tám61
Giải bảy188
Giải sáu 0681 3148 5051
Giải năm6382
Giải bốn 85064 56296 29362 12861
92395 83074 79976
Giải ba 06515 62267
Giải nhì84132
Giải nhất02299
Đặc biệt731556
XSMT » XSDNG » XSDNG 13-12-2017
Giải tám13
Giải bảy637
Giải sáu 0361 3284 9231
Giải năm7959
Giải bốn 26479 91769 01907 24411
26075 70829 89329
Giải ba 33161 55494
Giải nhì13050
Giải nhất72095
Đặc biệt649099
XSMT » XSDNG » XSDNG 09-12-2017
Giải tám84
Giải bảy985
Giải sáu 8446 0673 9532
Giải năm0412
Giải bốn 98845 55055 64087 97824
14542 43914 69555
Giải ba 99494 98413
Giải nhì83486
Giải nhất14888
Đặc biệt773857

Kết quả XSDNG thứ 4 và thứ 7 (hay xổ số Đà Nẵng thứ 4) được tường thuật trực tiếp vào 17h15’ thứ 4 và thứ 7 hàng tuần.

Xem XSMT DNG hôm nay nhanh nhất tại XOSO.ME sẽ mang lại cho bạn nhiều may mắn cùng sự phục vụ chuyên nghiệp nhất.

Để nhận kết quả xổ số Đà Nẵng, bạn có thể soạn tin nhắn theo cú pháp sau:

TT TT XSDNG, XSDNG TT, KQXSDNANG, XSDNA, XSDNAG gửi 8012

Ngay từ bây giờ bạn có thể tra cứu kết quả XSDNG hôm nay, hôm trước, tuần này, tuần trước chính xác nhất tại đây. Ngoài ra, bạn có thể xem kết quả các tỉnh cùng mở thưởng bao gồm XSKH.

CÔNG TY TNHH XSKT & DV IN ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 308 đường 2/9, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0511 3621 909.