MƠ THẤY THẦY BÓI - CHIÊM BAO THẤY THẦY BÓI ĐÁNH CON GÌ

Mơ thấy thầy bói

Tìm với từ bắt đầu:
  • Bạn mơ thấy gì
  • Cặp số tương ứng
  • thầy bói
    14, 64, 49

Giải mã giấc mơ thấy thầy bói

- Mơ thấy thầy bói là điềm sắp bị lừa gạt, đề phòng hao tài.
- Thấy mình đưa tay cho bà thầy bói là sắp gặp duyên bất ngờ nhưng không gắn bó.
- Thấy mình bói cho người khác là có người rủ ăn uống.
- Thấy đập phá đồ nghề của thầy bói là qua được một chuyện bực mình rắc rối.
Nếu mơ thấy thầy bói, bạn nên đánh đề con 14, 64, 49!

quang cao

Soi cầu miền bắc

Soi cầu miền bắc