MƠ THẤY PHÁP SƯ - CHIÊM BAO THẤY PHÁP SƯ ĐÁNH CON GÌ

Mơ thấy pháp sư

Tìm với từ bắt đầu:
  • Bạn mơ thấy gì
  • Cặp số tương ứng
  • pháp sư
    09, 29, 35, 96

Giải mã giấc mơ thấy pháp sư

- Mơ thấy pháp sư ngồi giảng thìcoi chừng sắp có bịnh hoạn. 

- Thấy pháp sư chữa bịnh là điềm bất tường, hoặc có tang khó. 

- Thấy pháp trường đang hành quyết một tử tội là có tin may. 

- Thấy pháp trường vắng vẻ là thỏa mản điều mơ ước. 

Bạn nên đánh đề con 09, 29, 35, 96, nếu bạn gặp pháp sư trong giấc mơ.

Gợi ý mơ thấy