MƠ THẤY CỨT - CHIÊM BAO THẤY CỨT ĐÁNH CON GÌ

Mơ thấy cứt

Tìm với từ bắt đầu:
  • Bạn mơ thấy gì
  • Cặp số tương ứng
  • cứt
    31, 36, 63

Bạn có thể xem thêm Mơ thấy rắn

Gải mã giấc mơ thấy cứt

- Chiêm bao thấy cứt hay dẫm phải cứt là điềm sắp có tiền.

- Thấy té vào hầm cứt là sắp giàu lớn.

- Thấy ngồi ăn bên đống cứt là có người rủ đi làm công việc có nhiều tiền nhưng trái với lương tâm.

- Thấy cứt tràn vào nhà là tiền bạc vào như nước.

Mơ thấy cứt, bạn nên đánh đề con 31, 36, 63. Xem thêm nằm mơ thấy đi hát karaoke

Gợi ý mơ thấy

quang cao

Soi cầu miền bắc

Soi cầu miền bắc