MƠ THẤY CON RUỒI - CHIÊM BAO THẤY CON RUỒI ĐÁNH CON GÌ

Mơ thấy con ruồi

Tìm với từ bắt đầu:
  • Bạn mơ thấy gì
  • Cặp số tương ứng
  • con ruồi
    78

Giải mã giấc mơ thấy con ruồi

- Chiêm bao thấy con ruồi là điềm phiền toái, người mình không ưa cứ cà rà quấy nhiễu mình.

- Thấy con ruồi bu vào thức ăn hay mâm cơm là có bịnh hoạn.

- Thấy con ruồi đáp vào chân là có cãi vả với người trong nhà.

- Thấy bị con ruồi cắn là bị trả thù.

- Thấy giết con ruồi là chấm dứt ưu phiền.

Mơ thấy con ruồi, bạn nên đánh đề con 78.

Gợi ý mơ thấy

Soi cầu miền bắc

Soi cầu miền bắc