MƠ THẤY CON ỐC - CHIÊM BAO THẤY CON ỐC ĐÁNH CON GÌ

Mơ thấy con ốc

Tìm với từ bắt đầu:
  • Bạn mơ thấy gì
  • Cặp số tương ứng
  • con ốc
    16 - 61

Giải mã giấc mơ thấy con ốc

- Chiêm bao thấy con ốc là điềm bị trở ngại khi khởi làm một việc gì.

- Thấy con ốc đầy ruộng là đã thi hành việc thông dâm lén lút.

- Thấy con ốc bò lên chân là bị người khác phái lường gạt hay lợi dụng.

Nếu bạn mơ thấy con ốc, bạn nên đánh con  16 - 61

Gợi ý mơ thấy

Soi cầu miền bắc

Soi cầu miền bắc