MƠ THẤY CON MUỖI - CHIÊM BAO THẤY CON MUỖI ĐÁNH CON GÌ

Mơ thấy con muỗi

Tìm với từ bắt đầu:
  • Bạn mơ thấy gì
  • Cặp số tương ứng
  • con muỗi
    46

Giải mã giấc mơ thấy con muỗi

- Chiêm bao thấy bị con muỗi đốt là bị rù quến.

- Chiêm bao thấy con muỗi đáp vào mình thật nhiều như ong, là được nhiều người tranh giành yêu mình, nếu là thiếu nữ nằm chiêm bao này, nên đề phòng lời ngon ngọt, có thể có tai hại.

- Chiêm bao thấy con muỗi bay vơ vẩn quanh mình là có người ve vãn, làm mình khó chịu.

Nếu bạn mơ  thấy con muỗi, bạn nên đánh con 46.

Soi cầu miền bắc

Soi cầu miền bắc