MƠ THẤY CON ĐỈA - CHIÊM BAO THẤY CON ĐỈA ĐÁNH CON GÌ

Mơ thấy con đỉa

Tìm với từ bắt đầu:
  • Bạn mơ thấy gì
  • Cặp số tương ứng
  • con đỉa
    05, 14, 45,43

Giải mã giấc mơ thấy con đỉa

- Chiêm bao thấy con đỉa đầy ao là có kẻ phỉnh nịnh để đoạt của mình.

- Mơ thấy con đỉa đeo đầy chân là thoát ách.

Mơ thấy con đỉa, bạn nên đánh con 05, 14, 45,43.

Gợi ý mơ thấy

Soi cầu miền bắc

Soi cầu miền bắc