MƠ THẤY CÁI GIẾNG - CHIÊM BAO THẤY CÁI GIẾNG ĐÁNH CON GÌ

Mơ thấy cái giếng

Tìm với từ bắt đầu:
  • Bạn mơ thấy gì
  • Cặp số tương ứng
  • cái giếng
    92, 29

Giải mã giấc mơ thấy cái giếng

- Chiêm bao thấy đào giếng có nước là tin từ xa về.

- Thấy nước ở giếng trào lên cao là tài lợi to tát.

- Thấy giếng khô cạn là hết tiền.

- Thấy giếng lở là gia đình ly tán.

- Nhìn xuống giếng thấy hình mình là tước lộc đến.

- Mình té xuống giếng là sắp bị bịnh.

- Múc nước ở giếng lên, nước trong là điềm lành, nước đục là hung tin.

- Thấy mình múc bùn từ giếng đem lên là sắp phát tài lớn.

- Trong giếng có cá là điềm vinh hiển.

- Thấy mình ẩn dưới giếng là bị ngục hình.

- Thấy say rượu té xuống giếng là có kiện tụng.

Mơ thấy cái giếng, bạn nên đánh con 92, 29

Xổ số miền bắc

Xổ số điện toán

quang cao

Soi cầu miền bắc

Soi cầu miền bắc