MƠ THẤY CÁI CÂN - CHIÊM BAO THẤY CÁI CÂN ĐÁNH CON GÌ

Mơ thấy cái cân

Tìm với từ bắt đầu:
  • Bạn mơ thấy gì
  • Cặp số tương ứng
  • cái cân
    89, 86

Giải mã giấc mơ thấy cái cân

- Chiêm bao thấy cái cân là điềm báo bị mang tiếng.

- Thấy đang cân món hàng là sẽ bị người vu khống oan.

- Thấy mình đứng lên cân bàn là sắp bị kiện tụng.

- Thấy mình đập cân vào người khác là sắp thua kiện.

- Thấy bị người ta đập cân vào mình là sắp thắng kiện.

Bạn nên đánh con 89, 86, nếu bạn mơ thấy cái cân.

quang cao

Soi cầu miền bắc

Soi cầu miền bắc