Thứ ba -

  XS Power thứ 5 - Kết quả xổ số Power

 • 101119 415054 03

  Giá trị Jackpot 1: 34.588.091.550 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.509.787.950 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 34.588.091.550
  Jackpot 2• • • • • • 0 3.509.787.950
  Giải nhất• • • • • 3 40.000.000
  Giải nhì• • • • 285 500.000
  Giải ba• • • 6.252 50.000
 • XS Power thứ 3 - Kết quả xổ số Power

 • 193639 414651 38

  Giá trị Jackpot 1: 33.415.353.750 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.379.483.750 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 33.415.353.750
  Jackpot 2• • • • • • 0 3.379.483.750
  Giải nhất• • • • • 1 40.000.000
  Giải nhì• • • • 273 500.000
  Giải ba• • • 6.438 50.000
 • XS Power thứ 7 - Kết quả xổ số Power

 • 010511 324045 43

  Giá trị Jackpot 1: 31.903.413.600 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.211.490.400 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 31.903.413.600
  Jackpot 2• • • • • • 0 3.211.490.400
  Giải nhất• • • • • 7 40.000.000
  Giải nhì• • • • 336 500.000
  Giải ba• • • 6.756 50.000
 • XS Power thứ 5 - Kết quả xổ số Power

 • 040924 252745 40

  Giá trị Jackpot 1: 31.024.813.350 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.113.868.150 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 31.024.813.350
  Jackpot 2• • • • • • 0 3.113.868.150
  Giải nhất• • • • • 12 40.000.000
  Giải nhì• • • • 378 500.000
  Giải ba• • • 7.264 50.000
 • XS Power thứ 3 - Kết quả xổ số Power

 • 051014 232438 35

  Giá trị Jackpot 1: 30.528.493.950 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.058.721.550 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 30.528.493.950
  Jackpot 2• • • • • • 0 3.058.721.550
  Giải nhất• • • • • 5 40.000.000
  Giải nhì• • • • 170 500.000
  Giải ba• • • 4.024 50.000
« 5 6 7 8