Thứ năm -

  XS Power thứ 7 - Kết quả xổ số Power

 • 052337 414353 25

  Giá trị Jackpot 1: 155.267.929.650 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4.406.035.850 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 155.267.929.650
  Jackpot 2• • • • • • 0 4.406.035.850
  Giải nhất• • • • • 24 40.000.000
  Giải nhì• • • • 966 500.000
  Giải ba• • • 19.439 50.000
 • XS Power thứ 5 - Kết quả xổ số Power

 • 111222 284650 07

  Giá trị Jackpot 1: 150.431.996.550 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.868.709.950 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 150.431.996.550
  Jackpot 2• • • • • • 0 3.868.709.950
  Giải nhất• • • • • 8 40.000.000
  Giải nhì• • • • 835 500.000
  Giải ba• • • 17.533 50.000
 • XS Power thứ 3 - Kết quả xổ số Power

 • 060708 213239 27

  Giá trị Jackpot 1: 145.563.767.850 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.327.795.650 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 145.563.767.850
  Jackpot 2• • • • • • 0 3.327.795.650
  Giải nhất• • • • • 13 40.000.000
  Giải nhì• • • • 837 500.000
  Giải ba• • • 18.792 50.000
 • XS Power thứ 7 - Kết quả xổ số Power

 • 053435 424952 21

  Giá trị Jackpot 1: 142.613.607.000 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.293.227.850 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 142.613.607.000
  Jackpot 2• • • • • • 1 3.293.227.850
  Giải nhất• • • • • 10 40.000.000
  Giải nhì• • • • 689 500.000
  Giải ba• • • 14.801 50.000
 • XS Power thứ 5 - Kết quả xổ số Power

 • 031426 354454 25

  Giá trị Jackpot 1: 139.974.556.350 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4.751.773.250 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 139.974.556.350
  Jackpot 2• • • • • • 1 4.751.773.250
  Giải nhất• • • • • 22 40.000.000
  Giải nhì• • • • 942 500.000
  Giải ba• • • 16.767 50.000
 • XS Power thứ 3 - Kết quả xổ số Power

 • 273840 424655 05

  Giá trị Jackpot 1: 135.897.635.550 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4.298.782.050 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 135.897.635.550
  Jackpot 2• • • • • • 0 4.298.782.050
  Giải nhất• • • • • 10 40.000.000
  Giải nhì• • • • 607 500.000
  Giải ba• • • 15.054 50.000
 • XS Power thứ 7 - Kết quả xổ số Power

 • 093745 505354 40

  Giá trị Jackpot 1: 130.389.001.500 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.686.711.600 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 130.389.001.500
  Jackpot 2• • • • • • 0 3.686.711.600
  Giải nhất• • • • • 7 40.000.000
  Giải nhì• • • • 696 500.000
  Giải ba• • • 15.271 50.000
« 4 5 6 7 »