Thứ hai -

  XS Power thứ 5 - Kết quả xổ số Power

 • 010731 354655 51

  Giá trị Jackpot 1: 207.385.131.000 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 1.541.505.584 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 207.385.131.000
  Jackpot 2• • • • • • 3 1.541.505.584
  Giải nhất• • • • • 14 40.000.000
  Giải nhì• • • • 965 500.000
  Giải ba• • • 14.548 50.000
 • XS Power thứ 3 - Kết quả xổ số Power

 • 040708 343747 24

  Giá trị Jackpot 1: 198.519.424.050 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.639.438.200 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 198.519.424.050
  Jackpot 2• • • • • • 0 3.639.438.200
  Giải nhất• • • • • 25 40.000.000
  Giải nhì• • • • 1.487 500.000
  Giải ba• • • 29.893 50.000
 • XS Power thứ 7 - Kết quả xổ số Power

 • 080936 373950 07

  Giá trị Jackpot 1: 192.764.480.250 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 2.857.439.750 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 192.764.480.250
  Jackpot 2• • • • • • 3 2.857.439.750
  Giải nhất• • • • • 19 40.000.000
  Giải nhì• • • • 1.154 500.000
  Giải ba• • • 27.118 50.000
 • XS Power thứ 5 - Kết quả xổ số Power

 • 071826 293135 34

  Giá trị Jackpot 1: 185.756.375.100 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 7.793.640.900 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 185.756.375.100
  Jackpot 2• • • • • • 0 7.793.640.900
  Giải nhất• • • • • 14 40.000.000
  Giải nhì• • • • 1.181 500.000
  Giải ba• • • 22.730 50.000
 • XS Power thứ 3 - Kết quả xổ số Power

 • 071113 182642 49

  Giá trị Jackpot 1: 179.085.637.200 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 7.052.447.800 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 179.085.637.200
  Jackpot 2• • • • • • 0 7.052.447.800
  Giải nhất• • • • • 18 40.000.000
  Giải nhì• • • • 1.164 500.000
  Giải ba• • • 23.378 50.000
 • XS Power thứ 7 - Kết quả xổ số Power

 • 070809 132844 12

  Giá trị Jackpot 1: 172.865.880.750 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 6.361.363.750 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 172.865.880.750
  Jackpot 2• • • • • • 0 6.361.363.750
  Giải nhất• • • • • 19 40.000.000
  Giải nhì• • • • 1.240 500.000
  Giải ba• • • 23.492 50.000
 • XS Power thứ 5 - Kết quả xổ số Power

 • 222327 353746 19

  Giá trị Jackpot 1: 167.473.255.350 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 5.762.183.150 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 167.473.255.350
  Jackpot 2• • • • • • 0 5.762.183.150
  Giải nhất• • • • • 14 40.000.000
  Giải nhì• • • • 870 500.000
  Giải ba• • • 18.736 50.000
« 3 4 5 6 »

Xổ số miền bắc

Xổ số điện toán