Thứ bảy -

  XS Power thứ 5 - Kết quả xổ số Power

 • 222332 434451 15

  Giá trị Jackpot 1: 52.263.240.150 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 5.473.693.350 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 52.263.240.150
  Jackpot 2• • • • • • 0 5.473.693.350
  Giải nhất• • • • • 7 40.000.000
  Giải nhì• • • • 308 500.000
  Giải ba• • • 6.987 50.000
 • XS Power thứ 3 - Kết quả xổ số Power

 • 061012 474851 35

  Giá trị Jackpot 1: 51.063.730.500 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 5.340.414.500 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 51.063.730.500
  Jackpot 2• • • • • • 0 5.340.414.500
  Giải nhất• • • • • 3 40.000.000
  Giải nhì• • • • 393 500.000
  Giải ba• • • 8.626 50.000
 • XS Power thứ 7 - Kết quả xổ số Power

 • 011523 364354 12

  Giá trị Jackpot 1: 49.441.033.650 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 5.160.114.850 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 49.441.033.650
  Jackpot 2• • • • • • 0 5.160.114.850
  Giải nhất• • • • • 6 40.000.000
  Giải nhì• • • • 342 500.000
  Giải ba• • • 7.771 50.000
 • XS Power thứ 5 - Kết quả xổ số Power

 • 041822 313240 08

  Giá trị Jackpot 1: 48.190.895.850 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 5.021.210.650 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 48.190.895.850
  Jackpot 2• • • • • • 0 5.021.210.650
  Giải nhất• • • • • 7 40.000.000
  Giải nhì• • • • 325 500.000
  Giải ba• • • 7.245 50.000
 • XS Power thứ 3 - Kết quả xổ số Power

 • 010208 132339 09

  Giá trị Jackpot 1: 46.972.594.200 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4.885.843.800 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 46.972.594.200
  Jackpot 2• • • • • • 0 4.885.843.800
  Giải nhất• • • • • 7 40.000.000
  Giải nhì• • • • 464 500.000
  Giải ba• • • 9.585 50.000
 • XS Power thứ 7 - Kết quả xổ số Power

 • 050911 181937 50

  Giá trị Jackpot 1: 45.743.789.550 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4.749.309.950 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 45.743.789.550
  Jackpot 2• • • • • • 0 4.749.309.950
  Giải nhất• • • • • 10 40.000.000
  Giải nhì• • • • 643 500.000
  Giải ba• • • 11.392 50.000
 • XS Power thứ 5 - Kết quả xổ số Power

 • 082027 353647 18

  Giá trị Jackpot 1: 45.086.515.950 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4.676.279.550 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 45.086.515.950
  Jackpot 2• • • • • • 0 4.676.279.550
  Giải nhất• • • • • 9 40.000.000
  Giải nhì• • • • 409 500.000
  Giải ba• • • 8.324 50.000
 • XS Power thứ 3 - Kết quả xổ số Power

 • 041115 232441 44

  Giá trị Jackpot 1: 43.925.548.800 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4.547.283.200 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 43.925.548.800
  Jackpot 2• • • • • • 0 4.547.283.200
  Giải nhất• • • • • 10 40.000.000
  Giải nhì• • • • 485 500.000
  Giải ba• • • 10.671 50.000
 • XS Power thứ 7 - Kết quả xổ số Power

 • 172530 313641 20

  Giá trị Jackpot 1: 42.705.608.250 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4.411.734.250 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 42.705.608.250
  Jackpot 2• • • • • • 0 4.411.734.250
  Giải nhất• • • • • 5 40.000.000
  Giải nhì• • • • 317 500.000
  Giải ba• • • 7.387 50.000
 • XS Power thứ 5 - Kết quả xổ số Power

 • 051618 374246 10

  Giá trị Jackpot 1: 41.355.943.950 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4.261.771.550 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 41.355.943.950
  Jackpot 2• • • • • • 0 4.261.771.550
  Giải nhất• • • • • 9 40.000.000
  Giải nhì• • • • 389 500.000
  Giải ba• • • 8.152 50.000
« 2 3 4 5