Thứ hai -

  XS Power thứ 7 - Kết quả xổ số Power

 • 020715 164145 19

  Giá trị Jackpot 1: 262.085.240.100 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.666.124.250 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 262.085.240.100
  Jackpot 2• • • • • • 0 3.666.124.250
  Giải nhất• • • • • 32 40.000.000
  Giải nhì• • • • 1.544 500.000
  Giải ba• • • 33.292 50.000
 • XS Power thứ 5 - Kết quả xổ số Power

 • 122428 303639 15

  Giá trị Jackpot 1: 256.090.121.850 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 5.912.489.850 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 256.090.121.850
  Jackpot 2• • • • • • 1 5.912.489.850
  Giải nhất• • • • • 28 40.000.000
  Giải nhì• • • • 1.608 500.000
  Giải ba• • • 33.118 50.000
 • XS Power thứ 3 - Kết quả xổ số Power

 • 062733 414249 22

  Giá trị Jackpot 1: 247.416.944.250 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 9.448.803.450 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 247.416.944.250
  Jackpot 2• • • • • • 0 9.448.803.450
  Giải nhất• • • • • 24 40.000.000
  Giải nhì• • • • 1.466 500.000
  Giải ba• • • 32.123 50.000
 • XS Power thứ 7 - Kết quả xổ số Power

 • 032125 265155 37

  Giá trị Jackpot 1: 236.891.603.100 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.779.321.100 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 236.891.603.100
  Jackpot 2• • • • • • 0 3.779.321.100
  Giải nhất• • • • • 23 40.000.000
  Giải nhì• • • • 1.281 500.000
  Giải ba• • • 28.542 50.000
 • XS Power thứ 5 - Kết quả xổ số Power

 • 040730 353745 01

  Giá trị Jackpot 1: 229.877.713.200 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.679.272.900 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 229.877.713.200
  Jackpot 2• • • • • • 1 3.679.272.900
  Giải nhất• • • • • 25 40.000.000
  Giải nhì• • • • 2.065 500.000
  Giải ba• • • 35.743 50.000
 • XS Power thứ 3 - Kết quả xổ số Power

 • 182528 465051 15

  Giá trị Jackpot 1: 223.764.257.100 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 2.409.951.450 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 223.764.257.100
  Jackpot 2• • • • • • 2 2.409.951.450
  Giải nhất• • • • • 30 40.000.000
  Giải nhì• • • • 1.592 500.000
  Giải ba• • • 32.016 50.000
 • XS Power thứ 7 - Kết quả xổ số Power

 • 041124 354145 17

  Giá trị Jackpot 1: 213.511.359.900 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.680.692.100 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 213.511.359.900
  Jackpot 2• • • • • • 0 3.680.692.100
  Giải nhất• • • • • 13 40.000.000
  Giải nhì• • • • 1.266 500.000
  Giải ba• • • 28.040 50.000
« 2 3 4 5 »

Xổ số miền bắc

Xổ số điện toán