Thứ hai -

  XS Power thứ 7 - Kết quả xổ số Power

 • 050724 324549 01

  Giá trị Jackpot 1: 305.600.910.600 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.622.323.400 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 305.600.910.600
  Jackpot 2• • • • • • 0 3.622.323.400
  Giải nhất• • • • • 21 40.000.000
  Giải nhì• • • • 1.361 500.000
  Giải ba• • • 30.270 50.000
 • XS Power thứ 5 - Kết quả xổ số Power

 • 111432 364248 20

  Giá trị Jackpot 1: 300.000.000.000 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 40.973.178.500 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 300.000.000.000
  Jackpot 2• • • • • • 1 40.973.178.500
  Giải nhất• • • • • 21 40.000.000
  Giải nhì• • • • 1.544 500.000
  Giải ba• • • 30.453 50.000
 • XS Power thứ 3 - Kết quả xổ số Power

 • 010221 245052 33

  Giá trị Jackpot 1: 324.942.454.200 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 5.771.383.800 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 324.942.454.200
  Jackpot 2• • • • • • 0 5.771.383.800
  Giải nhất• • • • • 16 40.000.000
  Giải nhì• • • • 1.138 500.000
  Giải ba• • • 25.741 50.000
 • XS Power thứ 7 - Kết quả xổ số Power

 • 162228 293543 45

  Giá trị Jackpot 1: 316.828.524.450 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 486.983.605 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 316.828.524.450
  Jackpot 2• • • • • • 0 486.983.605
  Giải nhất• • • • • 33 40.000.000
  Giải nhì• • • • 1.519 500.000
  Giải ba• • • 29.772 50.000
 • XS Power thứ 3 - Kết quả xổ số Power

 • 092526 304254 19

  Giá trị Jackpot 1: 307.948.444.500 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.883.160.500 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 307.948.444.500
  Jackpot 2• • • • • • 0 3.883.160.500
  Giải nhất• • • • • 24 40.000.000
  Giải nhì• • • • 1.637 500.000
  Giải ba• • • 33.896 50.000
 • XS Power thứ 7 - Kết quả xổ số Power

 • 081019 253646 07

  Giá trị Jackpot 1: 300.000.000.000 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 11.175.315.250 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 300.000.000.000
  Jackpot 2• • • • • • 2 11.175.315.250
  Giải nhất• • • • • 20 40.000.000
  Giải nhì• • • • 1.769 500.000
  Giải ba• • • 37.307 50.000
 • XS Power thứ 5 - Kết quả xổ số Power

 • 212229 374150 33

  Giá trị Jackpot 1: 307.756.203.150 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.861.800.350 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 307.756.203.150
  Jackpot 2• • • • • • 0 3.861.800.350
  Giải nhất• • • • • 17 40.000.000
  Giải nhì• • • • 1.364 500.000
  Giải ba• • • 29.319 50.000
1 2 3 4 »

Xổ số miền bắc

Xổ số điện toán